Rezonansai

Kūryba ir žodis tik mylinčius teįsidėmi mus, kol kartais viena po kitos keičiasi lyg epidemijos.
Marcelijus Martinaitis